szukaj
Wyszukaj w serwisie

23 maja – ważna data dla chcących głosować w eurowyborach

/ 19.05.2019
Pixabay
Pixabay

23 maja (najbliższy czwartek) upływa termin zgłoszeń do spisu wyborców Polaków głosujących zagranicą w wyborach do europarlamentu (26 maja). Wydział Konsularny Ambasady RP we Francji informuje, że w przypadku zgłoszeń drogą korespondencyjną decydująca będzie data wpływu zgłoszenia do tutejszego urzędu. Osoby, których zgłoszenia dotrą po tym terminie, nie zostaną wpisane do spisu wyborców, czyli nie będą mogły głosować.


Na terenie Francji Polacy będą mogli oddać swoje głosy w Paryżu, Lille, Lyonie i Strasburgu. Aby mieć do tego prawo, trzeba dopisać się do spisu wyborców.  Można to zrobić samodzielnie w internetowym systemie MSZ – ewybory albo za pośrednictwem konsula: ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem lub w mailowo.

Gdzie będzie można głosować we Francji? 

 • Obwód głosowania nr 43, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Paryż,
  Wydział Konsularny Ambasady RP, 3, rue de Talleyrand, 75007 Paris
 • Obwód głosowania nr 44, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Paryż
  Szkoła Polska w Paryżu, 11-15, rue Lamandé, 75017 Paris
 • Obwód głosowania nr 45, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Lille
  Palais Rameau, 39, boulevard Vauban, 59800 Lille
 • W Lyonie w obwodowej komisji wyborczej nr 46, której organizatorem jest Konsulat Generalny RP i która mieści się w siedzibie urzędu: Konsulat Generalny RP, 79, rue Crillon, 69458 Lyon Cedex 06
 • Strasburg

Kto jest uprawniony do głosowania? 

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego
 • obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
 • zostanie wpisana do spisu wyborców

Szczegółowe informacje>>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-21 23:15:12