szukaj
Wyszukaj w serwisie


Funkcjonowanie w kulturze francuskiej pozwala spojrzeć na naszą kulturę z innej perspektywy

Ewa Gallou / 18.10.2018


Nasza polska kultura wpływa przede wszystkim na to, w jaki sposób my widzimy Francję, jak ją wartościujemy. Jedną z charakterystycznych cech polskiej kultury jest jej bardzo duża zdolność do adaptacji. To wynika z naszego doświadczenia emigracyjnego, z tego, że Polska mimo wszystko ma w genach wielokulturowość, choć bywa, że zapominamy o tym – mówi portalowi polskiFR konsultant i szkoleniowiec z zarządzania wielokulturowością, wykładowca akademicki, Ewa Gallou.


“Cechy naszej kultury są pewnym czynnikiem ułatwiającym nam integrację we Francji. Chociaż równie dużą rolę odgrywa indywidualne podejście do tej kwestii. Kultura na pewno nie jest czymś statycznym, jest to zjawisko dynamiczne i w naszych interakcjach z Francuzami ulegamy pewnym zmianom. Często na nasze zachowania wpływają określone sytuacje. Polacy, którzy mieszkają we Francji reagują na bodźce, które wypływają z kultury francuskiej.

Funkcjonowanie w innej kulturze często pozwala nam spojrzeć z innej perspektywy na naszą kulturę, na przykład na czynności, które wykonujemy automatycznie nie zastanawiając się nad ich sensem. We Francji duża wartością są na przykład formuły grzecznościowe używane w komunikacji, są one wyrazem szacunku dla drugiego człowieka. W Polsce szacunek do drugiej osoby nie musi się koniecznie opierać na zwrotach grzecznościowych, a ich nagromadzenie może być odbierane jako pretensjonalne, wolimy bezpośredniość. Z kolei Francuzi mogą odbierać formuły bezpośrednie jako zbyt obcesowe, intruzywne, łamiące prywatność”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-24 23:15:13