szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Kategoria: INNE

Komunikat Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie | Communiqué du tribunal


Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie w sprawie I Ns 737/18/N ogłasza, że wszczął postępowanie z wniosku Justyny Liber, o uznanie za zmarłego Mirosława Alfreda Marcinkiewicza, syna Fryderyka i Stanisławy z domu Okońska, urodzonego w Słomnikach w dniu 30 maja 1966 roku, z zawodu stolarza. Ostatnie miejsce zamieszkania Mirosława Marcinkiewicza na terenie Polski było w Goszczy 22, gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Około 20 lat temu Mirosław Marcinkiewicz wyjechał do Paryża, gdzie pracował jako stolarz. Później wyjechał do Rzymu w celach zarobkowych, gdzie zaginął w 2005 roku. Sąd wzywa Mirosława Marcinkiewicza, aby w terminie czterech miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Sąd wzywa również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie czterech miesięcy przekazały je tutejszemu sądowi.

*

Le tribunal d’instance de Cracovie – Nowa Huta à Cracovie, dans l’affaire n° I Ns 737/18/N, annonce qu’il a entamé une procédure à la demande de Justyna Liber, visant à déclarer décédé Mirosław Alfred Marcinkiewicz, fils de Fryderyk et Stanisława née Okońska, né à Słomniki le 30 mai 1966, charpentier de profession. Le dernier lieu de résidence de Mirosław Marcinkiewicz en Pologne était à Goszcza 22, la commune de Kocmyrzów-Luborzyca. Il y a environ 20 ans, Mirosław Marcinkiewicz est parti pour Paris, où il a travaillé comme menuisier. Il s’est ensuite rendu à Rome pour y travailler, où il a disparu en 2005. Le tribunal appelle Miroslaw Marcinkiewicz à se manifester dans les quatre mois, faute de quoi il pourrait être déclaré mort. Le tribunal appelle également toutes les personnes qui peuvent fournir des informations sur la personne disparue à les communiquer au tribunal local dans un délai de quatre mois.