szukaj
Wyszukaj w serwisie

Francja pierwszym państwem świata z aborcją w konstytucji

AH / 04.03.2024
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Francja stała się pierwszym państwem świata, w którego konstytucji wpisano prawo do aborcji. Decyzję tę podjęły obie izby tamtejszego parlamentu, które zebrały się w Wersalu na wspólnym posiedzeniu.


Przedmiotem głosowania deputowanych i senatorów było wpisanie nowego paragrafu w artykule 34 konstytucji o treści: „Ustawa określa warunki korzystania z przysługującej kobiecie swobody dobrowolnego przerwania ciąży”. Za opowiedziało się 780 parlamentarzystów, przeciw było 72.

Przed pałacem w Wersalu w trakcie trwającej dwie godziny debaty parlamentarnej demonstrowali obrońcy życia, którzy m.in. przynieśli transparent z napisem: „Ja też byłem embrionem”.

Debatę otworzyła przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Yaël-Braun Pivet, pierwsza kobieta na tym stanowisku.

„Kobietom Francji mówimy, że nigdy się nie cofniemy. Kobietom świata mówimy, że będziemy je wspierać” – oznajmiła Pivet.

Premier Gabriel Attal powiedział w Wersalu, że Francja jest „ojczyzną praw kobiet” i pionierem walk o nie; nazwał też przyjęcie ustawy „etapem historycznym”. „Mamy moralny dług wobec kobiet (…), które cierpiały” – dodał szef rządu.

Prace nad ustawą zainicjowało w listopadzie 2022 roku Zgromadzenie Narodowe, które opowiedziało się za wpisaniem do konstytucji „prawa do dobrowolnego przerwania ciąży”.

Inicjatywa dotycząca zagwarantowania takiego prawa w ustawie zasadniczej była reakcją na postanowienie amerykańskiego Sądu Najwyższego z czerwca 2022 roku, które odebrało kobietom federalne gwarancje prawa do aborcji, które – jak pisze AFP – zaszokowało francuski parlament i opinię publiczną. Na rzecz stosownego zmodyfikowania konstytucji zaczęły działać organizacje praw człowieka. Skoro prawo do aborcji „zostało wycofane w USA, to nic nie pozwalało nam myśleć, że takiego ryzyko nie pojawi się we Francji” – powiedziała agencji Reutera Laura Slimani z organizacji Fondation des Femmes.

AP zwraca uwagę, że we Francji poparcie dla prawa do aborcji jest bardzo wysokie, a niedawny sondaż wykazał, że utrzymuje się ono nadal na poziomie przekraczającym 80 proc. To samo badanie opinii publicznej dowiodło, że znakomita większość ankietowanych poparła wpisanie takiego prawa do konstytucji.

Sprzeciw biskupów Francji i Papieskiej Akademii Życia

Konferencja Biskupów Francji w opublikowanej kilka dni temu nocie podkreśliła, że aborcja jest zamachem na ludzkie życie i nie może być postrzegana jedynie z punktu wiedzenia praw kobiet. A dziś prezydium episkopatu poparło też apel stowarzyszeń katolickich, wzywających wiernych do postu i modlitwy w dniu, w którym obydwie izby parlamentu: Zgromadzenie Narodowe i Senat, miały podjąć decyzję w sprawie wpisania do konstytucji prawa do aborcji.

Przewodniczący konferencji abp Éric de Moulins-Beaufort i dwaj wiceprzewodniczący – abp Vincent Jordy oraz bp Dominique Blanchet zauważyli, że Francja jest jedynym krajem w Europie, w którym wzrasta liczba aborcji. „Jako katolicy zawsze będziemy sługami życia wszystkich, od poczęcia do naturalnej śmierci, budowniczymi szacunku dla każdej istoty ludzkiej, która zawsze jest darem dla wszystkich innych, wspierali tych, którzy decydują się zachować swoje dziecko nawet w sytuacjach trudnych – i szukali nowych sposobów, aby to czynić – i otaczać szacunkiem i współczuciem tych, którzy uciekli się do aborcji. Pokornie i żarliwie prośmy o łaskę, byśmy mogli to czynić. Przede wszystkim módlmy się, aby nasi współobywatele na nowo odkryli smak życia, jego dawania, przyjmowania, towarzyszenia mu oraz posiadania i wychowywania dzieci” – napisało kierownictwo Konferencji Biskupów Francji.

Stanowisko francuskiego episkopatu wsparła Papieska Akademia Życia. W ogłoszonym dziś oświadczeniu przypomniała, że „w epoce powszechnych praw człowieka nie może być «prawa» do odbierania życia człowiekowi”. Zaapelowała do „wszystkich rządów i wszystkich tradycji religijnych, aby dołożyły wszelkich starań, aby na tym etapie historii ochrona życia stała się absolutnym priorytetem”. Wskazała, że „ochrona życia ludzkiego jest pierwszym celem ludzkości”, który można osiągnąć tylko wtedy, gdy „nauka, technologia i przemysł służą osobie ludzkiej i braterstwu”.

źródło: PAP/KAI

 

czytaj też:

Papieska Akademia Życia: aborcja nie może być prawem >>>

Biskupi Francji apelują o post i modlitwę w obronie życia >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


2024-04-20 23:15:11