szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Umowa pomiędzy KUL i Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie

KUL / 14.11.2022
fot. WIM-PIB Tomasz Zaborowski
fot. WIM-PIB Tomasz Zaborowski

Prowadzenie badań naukowych, wymiana doświadczeń oraz organizacja sympozjów, seminariów i konferencji, to główne założenia umowy podpisanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów w Warszawie.


Umowę podpisali rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski i dyrektor WIM gen. prof. Grzegorz Gielerak. W dokumencie zaznaczono, że strony zobowiązują się do wzajemnego wspierania, w miarę swoich możliwości. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad współpracy, zostaną uregulowane odrębnymi porozumieniami.

fot. WIM-PIB Tomasz Zaborowski

„To nasz kolejny znaczący partner, związany z funkcjonowaniem zainaugurowanego w październiku Wydziału Medycznego KUL. Obecnie kształci on już na pielęgniarstwie, położnictwie, biotechnologii i dietetyce. Od nowego roku akademickiego uruchamiamy również kierunek lekarski” – powiedział ks. prof. Kalinowski.

Wydział Medyczny KUL funkcjonuje w Kampusie Konstantynów, gdzie znajduje się niezbędna infrastruktura badawczo-dydaktyczna. Kadrę dydaktyczną stanowią nie tylko wykładowcy KUL, ale także lekarze z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz szpitali z Lublina i Puław. Uniwersytet nawiązał również współpracę z wiodącymi ośrodkami medycznymi na świecie, m.in. z Medical College of Wisconsin w USA, Polikliniką Gemelli i z Uniwersytetem „La Sapienza” w Rzymie, Holy Spirit University of Kaslik w Libanie i tamtejszą School of Medicine and Medical Sciences, Uniwersytetem Nawarry w hiszpańskiej Pampelunie, a także z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Rozpoczął także prace zmierzające do utworzenia szpitala klinicznego.

W październiku 2023 r. kształcenie na KUL rozpocznie 60 przyszłych lekarzy. W programie I roku studiów znajdą się m.in. zajęcia z anatomii, cytofizjologii, chemii i biochemii, biofizyki, fizjologii, technologii informacyjnych, podstaw telemedycyny. Aby zostać studentem medycyny na KUL maturzyści będą musieli zdać egzamin dojrzałości na poziomie rozszerzonym z biologii oraz jednego z przedmiotów do wyboru: matematyki, chemii lub fizyki.