szukaj
Wyszukaj w serwisie


Presentation (in eng+it+pl) of research on the sexual abuse of minors in the Church in the years 1958-2020

AH / 28.06.2021
fot. @EpiskopatNews / Twitter
fot. @EpiskopatNews / Twitter

In the period from July 1, 2018 to December 31, 2020, 368 declarations of sexual abuse against minors under and over 15 were received by dioceses and men’s orders in Poland. The reports concern the acts committed in the years 1958-2020. 292 priests and religious were accused of sexual crimes against minors during that period. These are the data of the latest report prepared by the Institute of Statistics of the Catholic Church in cooperation with the Office of the Delegate for the Protection of Children and Youth of the Polish Bishops’ Conference. The research was financed by the Saint Joseph Foundation of the Polish Episcopate.

Presentation of research on the sexual abuse of minors in the Church in the years 1958-2020 >>>


Nel periodo dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2020, sono pervenute nelle diocesi e negli ordini religiosi in Polonia 368 denunce di abusi sessuali su minori al di sotto o al di sopra dei 15 anni. Le segnalazioni riguardano fatti degli anni 1958-2020. Per i reati di abuso sessuale su minori che sarebbero stati compiuti in questo lasso di tempo, sono stati accusati 292 sacerdoti diocesani e religiosi. Questi sono i dati del più recente rapporto preparato dall’Istituto di Statistica della Chiesa Cattolica in collaborazione con l’Ufficio del Delegato per la Tutela dei Minori della Conferenza Episcopale Polacca (KEP). Gli studi sono stati finanziati dalla Fondazione S. Giuseppe della KEP.

Presentazione della ricerca sugli abusi sessuali sui minori nella Chiesa negli anni 1958-2020 >>> 

Na konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Katolickiej Agencji Informacyjnej, zaprezentowano dzisiaj raport dotyczący wykorzystania seksualnego małoletnich w Kościele w latach 1958-2020, przygotowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego we współpracy z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Zgłoszenia dotyczą czynów z lat 1958-2020. W okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 wpłynęło do diecezji oraz zakonów męskich w Polsce 368 zgłoszeń dotyczących wykorzystywania seksualnego osób małoletnich poniżej oraz powyżej 15 roku życia. O przestępstwa seksualne wobec małoletnich, które miały być popełnione w tym czasie, oskarżonych zostało 292 księży oraz zakonników. Badania zostały sfinansowane przez Fundację Świętego Józefa KEP.

Prezentacja badań dotyczących wykorzystania seksualnego małoletnich w Kościele w latach 1958-2020 >>> 

Office of the Delegate for the Protection of Children and Youth of the Polish Bishops’ Conference

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-23 23:15:12