szukaj
Wyszukaj w serwisie

Papież poświęci kolejny dzwon „Głos Nienarodzonych”, który trafi do Kazachstanu

Justyna Grzyb / AH / 14.05.2024
Poświęcenie pierwszego dzwonu przez Franciszka w 2020 r., fot. J. Grzyb
Poświęcenie pierwszego dzwonu przez Franciszka w 2020 r., fot. J. Grzyb

To już piąty taki dzwon, który powstał z inicjatywy Fundacji „ŻYCIU TAK” im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Podobnie jak poprzednie poświęci go Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę 15 maja. On też jako pierwszy w niego uderzy. Ten dzwon trafi do Kazachstanu.


Co we współczesnym świecie możemy uznać za wartość nadrzędną? To, co do tej pory było normalne, dziś jest „niemodne” i próbuje się ośmieszyć, a to co było społecznie piętnowanym marginesem, wkracza na salony kulturowej poprawności. Aborcja, eutanazja, ingerowanie w ludzkie życie, kryzys moralności i rodziny.

Wolność stała się dziś wyłącznie prawem do decydowania o sobie, a równość utożsamiana jest z prawami osób innej orientacji. Coraz trudniej obronić podstawowe prawo każdego człowieka – prawo do życia. W obliczu wciąż wybuchających wojen, konfliktów zbrojnych, liberalizacji prawa do zabijania nienarodzonych są ludzie i organizacje, które potrafią powiedzieć stanowcze NIE i podejmują działania, mające zwrócić naszą uwagę na te wartości, które powinny być najważniejsze.

Fundacja „ŻYCIU TAK” im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Przykładem organizacji, która broni podstawowej wartości jaką jest życie ludzkie jest Fundacja „ŻYCIU TAK” im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, której fundatorami są prof. Bogdan Chazan, Bogdan Romaniuk i Jacek Kotula. To właśnie działalność w zakresie ochrony każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest głównym celem prowadzonej działalności. Fundacja mocno zaangażowała się głównie z obronę życia poprzez projekt dzwonów „Głos Nienarodzonych”, ponieważ każdego roku na świecie w wyniku aborcji zabijanych jest prawie 50 mln dzieci. Te dane przerażają. Jego pomysłodawcą jest Bogdan Romaniuk – wiceprezes Fundacji. Pierwszy odlew powstał w 2020 roku w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Na Dzwonie zapisane jest przykazanie Boże „nie będziesz zabijał”, a także słowa obrońcy życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki: „życie dziecka zaczyna się pod sercem matki”.

Dźwięk bijącego dzwonu ma budzić ludzkie sumienia. Ma uwrażliwiać i przypominać o niezbywalnym prawie do życia każdego dziecka poczętego. Ma być głosem tych, którym chce się go odebrać – dzieci nienarodzonych. Tradycyjnie dźwięk dzwonu wzywał przez wieki na modlitwę. Także „Głos Nienarodzonych” wzywa do modlitwy za nienarodzone dzieci i za rodziców, którzy rozważają możliwość zabicia nienarodzonego dziecka, aby tego nie robili. Za lekarzy, aby uznali, że zabicie nienarodzonego jest sprzeczne z ich etosem zawodowym, a także za rządzących, aby jeszcze bardziej chronili nienarodzone dzieci.

Do narodzin pierwszego dzwonu przyczynili się: Krzysztof Kuźniewski, Fundacja im. Rodzin Ulmów „SOAR”, Stefan Bieszczad. Wacław Szary, Stanisław Przetacznik, Zakon Rycerzy Kolumba, Regionalna Fundacja Rozwoju „Serce” z Kolbuszowej, Mieczysław Maziarz i Grzegorz Romaniuk. Pierwszego uderzenia dokonał Papież Franciszek 23 września 2020 r. podczas audiencji generalnej w Watykanie. Dzwon stacjonuje w kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej i bierze udział w marszach w obronie życia i rodziny w całej Polsce.

W 2022 roku powstały kolejne dzwony dla Ukrainy i Ekwadoru, w 2023 roku dla Afryki, a w 2024 roku dla Kazachstanu. Aborcja jest bowiem problemem, który istnieje na całym świecie. Wszędzie, gdzie odbiera się życie ludzkie niewinnym jest potrzeba, by stanąć w jego obronie.

Proces odlania dzwonu, fot. Piotr Olszewski, Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego w Przemyślu

Więcej >>>

Fundacja im. Rodziny Ulmów „SOAR”

Wśród organizacji, które w swoich działaniach promują wartości takie jak rodzina czy szacunek do drugiego człowieka jest też Fundacja im. Rodziny Ulmów „SOAR”, która powstała w 2015 roku z inicjatywy Bogdana Romaniuka i Mateusza Szpytmy. Jej działalność opiera się głównie na promocji i obronie dobrego imienia Polaków, którzy w czasie II wojny światowej, narażając własne życie nieśli pomoc prześladowanym Żydom. Inspiracją do powołania Fundacji była historia Rodziny Ulmów z Markowej, wyniesionej na ołtarze 10 września 2023 r. w Markowej (Podkarpackie) i zapisanej w poczet polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Józef, Wiktoria oraz ich siedmioro dzieci – w tym jedno przychodzące na świat w chwili śmierci matki – zostali brutalnie zamordowani 24 marca 1944 roku za ukrywanie w swoim domu ludności żydowskiej. Ulmowie byli prawdziwymi obrońcami życia, uznając je za wartość nadrzędną, którą bezwzględnie należy chronić. To właśnie przekonanie, że każdy ma prawo do życia było przyczyną, dla której zdecydowali się sprzeciwić bestialskiemu niemieckiemu prawu, które dzieliło ludzi na lepszych i gorszych – na tych, którzy żyć mogą i na tych, którym należy je odebrać. Pomimo kary, która mogła ich spotkać, postanowili uratować choćby kilka ludzkich istnień. Wolność i równość oznaczała wówczas, że każdy niezależnie od swojego pochodzenia czy wyznawanej religii ma takie samo prawo by żyć. Ulmowie poprzez swoją miłosierną postawę wobec bliźnich w potrzebie pokazują, jak ważny jest szacunek do drugiego człowieka. Oddali swoje życie w obronie najwyższych wartości.

Fundacja „SOAR” w swoich działaniach promuje te wartości, które były tak ważne dla Rodziny z Markowej. Sztandarowym projektem Fundacji jest Festiwal Psalmów Dawidowych. To wyjątkowe muzyczne wydarzenie, które łączy dwa światy, dwie kultury i dwie religie – chrześcijaństwo i judaizm, Polaków i Żydów. Elementem, na którym buduje się wspólne relacje, są starotestamentowe Psalmy Dawida. Zarówno chrześcijanie, jak i wyznawcy judaizmu modlą się psalmami oddając w ten sposób cześć Bogu. Festiwal miał swoją premierę w 2016 roku. Każdego roku Festiwal gromadzi tysiące bezpośrednich odbiorców i melomanów. W 2019 roku gościł w Jerozolimie, a w 2021, 2022 i 2023 roku w Rzymie. Na scenie w specjalnie skomponowanych utworach przez Fundację „SOAR” można podziwiać artystów polskiej sceny muzycznej oraz światowej sławy kantorów żydowskich.

Festiwal Psalmów Dawidowych, fot. T. Pooźniak

Dziś wciąż aktualne stają się pytania o wartość ludzkiego życia. Czy nadal chcemy je chronić? Czym współcześnie jest wolność i równość? Czy te wartości mają takie samo znaczenie jak kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu? Czy bylibyśmy w stanie poświęcić własne życie w imię wyższych wartości? I czym dla współczesnego człowieka jest moralność? Wobec szerzącej się laicyzacji życia i odwrócenia hierarchii podstawowych wartości człowiek niejednokrotnie staje przed trudnym wyborem opowiedzenia się po jednej ze stron. Są jednak ludzie i instytucje, które tak jak Fundacja im. Rodziny Ulmów „SOAR” i Fundacja „ŻYCIU TAK”podejmują wysiłek by bronić prawa do życia każdego człowieka i stawać w obronie prawdy i moralności. A obrona tych wartości stała się inspiracją do prowadzonej przez te organizacje działalności.

 

czytaj też:

Papież Franciszek poświęcił kolejny dzwon z Polski „Głos Nienarodzonych” >>>

Festiwal Psalmów Dawidowych w Rzymie: Artyści z Izraela, USA, Ukrainy i Polski razem dla pokoju >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-05-17 23:15:12