szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Obradowała Polonijna Rada Rodziny

AH / 26.01.2021
pixabay.com
pixabay.com

23 stycznia br. pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Lechowicza, delegata KEP do spraw emigracji, odbyło się online posiedzenie Polonijnej Rady Rodziny. Podczas obrad dokonano podsumowania Kongresu Rodzin Polonijnych i zastanawiano się w jaki sposób można realizować postulaty, począwszy od tych najbardziej koniecznych.


W skład Polonijnej Rady Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, wchodzą:

 • Europejski odpowiedzialny ksiądz
 • Europejski odpowiedzialny świecki
 • Małżeństwa – przedstawiciele polonijnego duszpasterstwa rodzin z krajów, gdzie już funkcjonuje poradnictwo rodzin
 • Przedstawiciele polonijnych ruchów/stowarzyszeń rodzin
 • Eksperci z Polski – w tym członkowie Rady ds. Rodziny przy KEP
 • Koordynator naukowy
 • Członek Rady Rodziny przy KEP/rekolekcjonista rodzin
 • Członek Rady Rodziny KEP, ISNAR
 • Diecezjalna doradczyni ds. Rodzin diecezji warszawsko-praskiej/opieka nad doradcami
 • Koordynatorzy księża – w każdym kraju/rejonie
 • Operatorzy medialni i techniczni

Ks. bp Wiesław Lechowicz zaprosił ponadto nowe osoby do członkostwa w Radzie. We Francji są to ks. Piotr Wróblewski i Monika Stefanowski.

Głównymi celami pracy Polonijnej Rady Rodziny są: informacja i edukacja z zakresu życia w małżeństwie i rodzinie; formacja duszpasterzy i małżonków; integracja i współpraca zarówno w ramach Polonii, jak i z Kościołami lokalnymi; inicjacja działań służących przygotowaniu do życia w małżeństwie, towarzyszeniu małżonkom i rodzinom oraz wychowaniu dzieci i koordynacja wymienionych działań.

Czytaj też:

Po raz pierwszy obradowała Polonijna Rada Rodziny >>> 

Odbył się Kongres Rodzin Polonijnych online >>>

Kongres Rodzin Polonijnych: ważny głos w refleksji nt. wyzwań, stojących przed rodzinami >>>