szukaj
Wyszukaj w serwisie

Kard. Nycz: życzę, by Polacy we Francji zachowywali tradycje Bożego Narodzenia

Stanisław Karnacewicz / 23.12.2018
Fot. BP KEP
Fot. BP KEP

Życzę,  żeby Polacy we Francji zachowali rodzime zwyczaje świąt Bożego Narodzenia, by je pielęgnowali, przekazywali innym, a jednocześnie czerpali z tradycji chrześcijaństwa i katolicyzmu tego kraju – mówi portalowi polskifr.fr metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. 


Stanisław Karnacewicz: Co Kościół oferuje Polonii, jeśli chodzi o duszpasterstwo, szczególnie ludzi młodych?

Kard. Kazimierz Nycz: Odpowiedzialnym za kontakty Polonią jest delegat Konferencji Episkopatu Polski bp Wiesław Lechowicz . Jest on człowiekiem, który jeździ po świecie, odwiedzając środowiska polonijne, żeby być w stałym kontakcie, by pomagać w rozwiązywaniu problemów, które ma Polonia: w Anglii, we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Skandynawii czy w Ameryce. Kościół w Polsce posyła księży do tych wszystkich krajów. Wszędzie tam są parafie polonijne. Dbamy o to, żeby parafie polskie służyły ludziom, którzy są zagranicą na etapie początkowym i nie znają jeszcze języka, żeby mieli możliwość uczestnictwa w liturgii w języku polskim. Przy tych parafiach działają szkoły, które pielęgnują kulturę i język polski.

Z drugiej strony staramy się o to, żeby księża polscy wchodzili w struktury parafii angielskich, francuskich czy niemieckich i funkcjonowali przy tych parafiach, a równocześnie odprawiali jedną czy dwie Msze św. w języku polskim. Chodzi o to, żeby roztropnie i mądrze integrować się z Kościołem powszechnym, z diecezjami, które są tam na miejscu, żeby uświadamiać ludzi, że mimo iż jesteśmy w różnych krajach, to zawsze jesteśmy w jednym i tym samym Kościele. We Francji jest  71 placówek i 146 miejsc, gdzie odprawiana jest Msza św. w języku polskim, jest ponad 100 polskich księży z rektorem Polskiej Misji Katolickiej na czele. Oni pomagają Polakom przeżywać  proces wchodzenia w strukturę inkulturacyjną Kościoła, który jest we Francji.

S.K.: Czy Boże Narodzenie niesie ze sobą jakieś uniwersalne przesłanie, z którego mogą czerpać wszyscy, niezależnie od wyznania i kręgu kulturowego?

Kard. K.N.: Jest to pytanie trochę podchwytliwe. Boże Narodzenie niesie przede wszystkim przesłanie wielkiej tajemnicy wcielenia, czyli wielkiej tajemnicy zbliżenia się Boga do człowieka, przez to, że Bóg stał się człowiekiem. I to jest prawda do przeżywania przez ludzi, którzy w nią naprawdę wierzą. Ale to Boże Narodzenie w Polsce niesie w sobie cały ciąg tradycji, zwyczajów w Kościele, w rodzinie. Inne kraje nie posiadają ich w takim stopniu. Chodzi np. o dzielenie się opłatkiem, czy stół wigilijny, śpiewanie kolęd. Niestety dla pewnej części  ludzi – ja tego nie potępiam – te kolędy i tradycje świąteczne są tylko  zwyczajem kulturowym, tzn. możemy mówić o pewnym katolicyzmie kulturowym. Dopóki człowiek pielęgnuje taki sposób przeżywania świąt, w rodzinie, we własnym życiu, to tradycja, nawet jeżeli nie jest przeżywana  przez pryzmat wiary, daje mu jeszcze szansę na powrót do odkrywania sensu świętowania. Tradycje i zwyczaje powinny prowadzić do istoty Bożego Narodzenia, czyli prawdy, że Bóg stał się człowiekiem.

S.K.: Czego życzyłby ksiądz kardynał Polonii we Francji z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku?

Kard. K.N.: Życzyłbym, żeby Polacy we Francji zachowali rodzime zwyczaje świąt Bożego Narodzenia, by je pielęgnowali, przekazywali innym.  Ale równocześnie, żeby mieli  świadomość, że są nie tylko tymi, którzy ubogacają innych swoimi zwyczajami, tradycjami, wiarą i religijnością, ale także by czerpali z tradycji chrześcijaństwa, katolicyzmu we Francji, by pogłębiać swoją wiarę. Chodzi o to, żeby odczytywać głębię i nie pozostawać na płaszczyźnie zwyczaju i obyczaju,  żeby dostrzegać to, co jest istotą spotkania człowieka z Bogiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-17 23:15:11