szukaj
Wyszukaj w serwisie

Francuski święty, który wywarł wielki wpływ na Jana Pawła II

/ 11.08.2019
Pixabay.com
Pixabay.com

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort urodził się w Montfort-sur-Meu w Bretanii, w 1700 roku został kapłanem. Odznaczał się przywiązaniem do Maryi i Jej powierzał się w najtrudniejszych momentach swego życia.  Jemu zawdzięczamy książkę poświęconą tajemnicy Najświętszej Marii Panny – „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, o którym wiele razy wspominał św. Jan Paweł II.


Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort został misjonarzem ludowym, ewangelizował francuskie wsie i miasta, głosił mocne kazania, które przyciągały wielkie rzesze słuchaczy. Podczas swojej działalności założył wiele Bractw Różańcowych, a także Towarzystwo Maryi i Zgromadzenie Córek Mądrości Bożej.

Traktat odegrał znaczącą rolę w życiu duchowym młodego Karola Wojtyły, o czym wspominał w książce Dar i tajemnica, gdzie wyznał: “Był taki moment, kiedy poniekąd zakwestionowałem swoją pobożność maryjną, uważając, że posiada ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi książeczka św. Ludwika „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. W niej znalazłem poniekąd gotową odpowiedź na moje pytania. Tak, Maryja prowadzi nas, przybliża do Jezusa, prowadzi nas do Niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy Jej tajemnicę w Chrystusie”. Jego papieskie Totus Tuus (“Cały Twój”) pochodzi właśnie z tego Traktatu.

Pixabay.com

Jaki przekaz ma dzisiaj Traktat dla ludzi współczesnych?

Św. Ludwik pisze, że Maryja jest dla nas pewnym sposobem, prostą i najkrótszą drogą dojścia do Jezusa i znalezienia Go w sposób doskonały oraz, że to co Lucyfer utracił przez pychę Maryja zdobyła przez pokorę, to co Ewa odrzuciła i utraciła przez nieposłuszeństwo Maryja ocaliła przez posłuszeństwo. Maryja stała się doskonale wierna Bogu. Dzięki osobistej relacji z Nią współczesny człowiek może mieć pewność, że się nie pogubi, nie zboczy z drogi wiary w świecie często nacechowanym pluralizmem, gdzie dominuje egocentryzm i przekonanie o własnej nieomylności i jednocześnie w czasach gdzie ludzie bywają mocno zagubieni nie znając często celu i sensu życia.