szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Dziś Dzień Modlitw o Pokój na Ukrainie. W czasie bombardowań modlitwa to obecność (PL+UA)

JG / 14.09.2022
fot. s Irena Maszczycka CSA
fot. s Irena Maszczycka CSA

„W chwilach bombardowań i ciągłej niepewności, kto z nas przeżywa ostatnie minuty swojego życia, inaczej odbiera się zapewnienie o modlitwie. Nie są to tylko słowa, ale obecność” – powiedziała pracująca na Ukrainie s. Irena Maszczycka w związku z dzisiejszym Dniem Modlitw o Pokój na Ukrainie. Został on ogłoszony z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

*

«В часи бомбардувань і постійної невизначеності щодо того, хто з нас переживає останні хвилини свого життя, запевнення в молитві сприймаються інакше. Це не просто слова, це – присутність», – розповідає, працююча в Україні, сестра Ірена Мащицька у зв’язку з сьогоднішнім Днем Молитов за Мир в Україні. Цей день було оголошено з ініціативи Ради Конференції Єпископатів Європи.


Do włączenia się w modlitwę zachęcił abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wyraził on nadzieję, że „wspólna modlitwa wyjedna dar sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy i będzie jednym z wyrazów solidarności Europy z narodem ukraińskim”. Przewodniczący KEP zwrócił się z apelem do wszystkich kapłanów i wiernych, by wzięli udział w Dniu Modlitw o Pokój na Ukrainie. Zaznaczył, że „Ukraina w tych dramatycznych dniach wojennych potrzebuje naszej modlitwy o pokój oraz innych form wsparcia”.

Kilka dni temu do najważniejszego polskiego sanktuarium na Jasnej Górze przybył biskup diecezji charkowsko-zaporoskiej Paweł Gonczaruk. „Trzeba naprawdę dużo modlitwy, żeby spotęgować duchowe siły, by Bóg zwyciężył” – podkreślił bp Gonczaruk i dodał: „dziękuję wszystkim, którzy się modlą, ofiarują swoje cierpienia, trudy, żeby pomóc nam i Bożej sprawie. Dziękuję i proszę o modlitwę”.

Opisując obecną sytuację w kraju pracująca w Winnicy s. Irena Maszczycka ze zgromadzenia Sióstr od Aniołów podkreśla, że mimo toczących się walk, ludzie chcą żyć normalnie. „W połowie kwietnia na nowo otworzyłyśmy prowadzone przez nas przedszkole. Część osób wyjechała, ale pojawiły się nowe dzieci z Charkowa, Chersonia, Doniecka. Gdy 14 lipca została zbombardowana Winnica i zginęło 28 osób, myślałam, że następnego dnia nikt nie przyprowadzi dzieci do przedszkola. Myliłam się. Mimo, że nic nie jest pewne, chcemy żyć normalnie z odwagą, modlitwą i nadzieją. To dzieci uczą nas zaufania Panu Bogu. Schodząc do schronu przedszkolnego z maskotkami w rękach w czasie alarmów, mówią nam, że nie ma się czego bać, że tak jest, ale to minie, że wojna się skończy” – podkreśliła s. Maszczycka.

„Choć trwają działania wojenne i słychać alarmy bombowe, nie chcemy poddawać się lękowi, chcemy żyć w pełni – pracując, modląc się i w różny sposób wspierając walczących na froncie i ich rodziny. Podtrzymuje nas nie tylko modlitwa, ale również niezwykła pomoc materialna. Bez niej byłoby nam bardzo trudno” – zaznaczyła s. Irena Maszczycka. Wczoraj, 13 września, prowadzone przez zgromadzenie Sióstr od Aniołów przedszkole w Winnicy odwiedził wysłannik papieski, jałmużnik papieża Franciszka kard. Konrad Krajewski.

Polska pomoc dla Ukrainy

Polacy i polski Kościół od początku wojny wspierają Ukrainę na różne sposoby. „Zebraliśmy ok. 100 mln zł, z czego 51 mln zł zostało przekazane do Caritas diecezjalnych, a 2 mln do Konsult Zakonów Męskich i Żeńskich w Polsce. Dzięki ogromnej ofiarności Polaków Caritas nieustannie zwiększa skalę i zasięg pomocy, dzięki której realizuje najpilniejsze działania oraz planuje długoterminowe systemowe wsparcie” – czytamy w komunikacie Caritas Polska w kontekście 200 dni wojny na Ukrainie.

Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który ukazał się już pod koniec lipca br., ok. 10 mld zł to szacowana wartość prywatnych wydatków Polaków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w pierwszych miesiącach wojny. Zaś wydatki publiczne mogły wynieść ok. 15,9 mld zł.

Polska Straż Graniczna w komunikacie z 13 września poinformowała, że od początku wojny Polska przyjęła 6,239 mln osób z Ukrainy. Do ojczyny w tym samym czasie powróciło 4,465 Ukraińców.

fot. s Irena Maszczycka CSA

fot. s Irena Maszczycka CSA

fot. s Irena Maszczycka CSA

fot. s Irena Maszczycka CSA

*

Долучитися до молитви закликав Архієпископ Станіслав Гандецький, голова Конференції Єпископату Польщі. Він висловив сподівання, що «спільна молитва дасть Україні дар справедливого миру і стане одним із проявів солідарності Європи з українським народом». Голова Конференції Єпископату Польщі звернувся до всіх священиків і вірних із закликом взяти участь у Дні Молитов за Мир в Україні. Він зазначив, що «Україна в ці драматичні дні війни потребує наших молитов за мир та інших форм підтримки».

Кілька днів тому до найважливішого польського санктуарію на Ясній Гурі прибув єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Павло Гончарук. «Потрібно справді багато молитися, щоб укріпити духовну силу, щоб Бог переміг», – наголосив владика Гончарук і додав: «Дякую всім, хто молиться, жертвує свої страждання і труднощі на допомогу нам і Божій справі. Дякую і прошу молитися».

Описуючи нинішню ситуацію в країні, сестра Ірена Мащицька зі згромадження Сестер від Ангелів, що працює у Вінниці, наголошує, що незважаючи на триваючі бої, люди хочуть жити нормальним життям. «У середині квітня ми відновили роботу дитячого садочку, яким ми керуємо. Частина людей виїхала, але з’явилися нові діти з Харкова, Херсона, Донецька. Коли 14 липня відбулася ракетна атака на Вінницю і загинуло 28 людей, я думала, що наступного дня ніхто не приведе дітей в садок. Я помилялася. Незважаючи на невизначеність, ми хочемо жити нормальним життям із мужністю, молитвою та надією. Саме діти вчать нас довіряти Богові. Спускаючись до сховища дитсадка з іграшками в руках під час тривог, вони говорять нам, що нема чого боятися, що зараз так є, але це мине, що війна закінчиться», – говорить сестра Мащицька.

«Хоч тривають бойові дії і ми чуємо звуки повітряної тривоги, ми не хочемо піддаватися страху, ми хочемо жити повним життям – працювати, молитися та всіляко підтримувати бійців на передовій та їхні родини. Нас підтримує не лише молитва, а й надзвичайна матеріальна допомога. Без цього нам було б дуже важко», – зазначила сестра Ірена Мащицька. Вчора, 13 вересня, дитячий садок у Вінниці, яким опікується Згромадження Сестер від Ангелів, відвідав Папський посланник, кардинал Конрад Краєвський.

Польська допомога Україні

Поляки та Польська Церква всіляко підтримували Україну від початку війни. «Ми зібрали близько 100 мільйонів злотих, з яких 51 мільйон злотих було передано дієцезіальним Карітас, а 2 мільйони злотих – Консультам Чоловічих і Жіночих чернечих орденів у Польщі. Завдяки великій жертвенності поляків, Карітас постійно збільшує масштаби та обсяг допомоги, завдяки чому реалізуються найбільш термінові дії та планується довгострокова системна підтримка», – йдеться у заяві Карітас Польщі в контексті 200 днів війни в Україні.

Згідно зі звітом Польського Економічного Інституту, що був оприлюднений наприкінці липня цього року, орієнтовна вартість приватних витрат поляків на допомогу біженцям з України в перші місяці війни складає приблизно 10 мільярдів злотих. Натомість державні витрати сягають приблизно 15,9 мільярдів злотих.

Польська прикордонна служба у заяві від 13 вересня повідомила, що з початку війни Польща прийняла 6,239 млн осіб з України. На Батьківщину ж повернулися 4465 українців.

fot. s Irena Maszczycka CSA

fot. s Irena Maszczycka CSA

fot. s Irena Maszczycka CSA

 

Materiał przygotowany we współpracy PolskiFR z Family News Service